Skip to product information
1 of 4

Hat Ngo Market

Chả Cốm

Chả Cốm

Regular price $16.00 USD
Regular price $20.00 USD Sale price $16.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Chả Cốm Giòn rụm lớp vỏ bên ngoài, dẻo dẻo của hạt cốm bên trong ngon Cực

1 bich 1 lbs

 

View full details