Skip to product information
1 of 1

Hat Ngo Market

Sate Đê-Mê

Sate Đê-Mê

Regular price $7.95 USD
Regular price $9.45 USD Sale price $7.95 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Sate được làm theo công thức đặc biệt của Hạt Ngò! Thơm nồng,cay dịu. Gia vị tuyệt vời cho tất cả các món ăn!

View full details